Contragarantie in numele si in contul statului

Exim Banca Romaneasca garanteaza maximum 80% din scrisorile de garantie bancara (SGB) ce urmeaza sa fie emise de bancile comerciale pentru proiecte destinate sa asigure dezvoltarea infrastructurii, a utilitatilor de interes public, dezvoltarea regionala, sustinerea activitatii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului, ocuparea si formarea personalului, dezvoltarea IMM-urilor, precum si a tranzactiilor internationale.

  • Caracteristici
  • Beneficiari
  • Avantaje

Caracteristici

  • sunt garantate scrisorile de garantie bancara de participare la licitatie, restituire avans, buna executie, etc. alte tipuri de SGB solicitate prin contractele la intern/de export;
  • perioada de valabilitate: corelata cu cea a scrisorii de garantie bancara;
  • moneda: corelata cu cea a scrisorii de garantie bancara.

 

Beneficiari

  • Bancile emitente ale scrisorilor de garantie bancara acordate persoanelor juridice romane de drept public si privat.

Avantaje

  • se acorda in completarea garantiilor colaterale constituite de solicitantul scrisorii de garantie bancara.
  • este un angajament irevocabil si neconditionat.