Creditul pentru prefinantare

Creditul acopera necesarul de finantare al companiei intre momentul platilor facute catre furnizori si cel al incasarilor de la autoritatea de management.

 

Beneficiari
  • IMM-uri, companii mari si persoane juridice de drept public care urmeaza sa implementeze/au in implementare proiecte cofinantate din fonduri nerambursabile europene/nationale

Caracteristici

  • creditul poate acoperi pana la 100% din valoarea grantului
  • perioada de creditare corelata cu graficul de implementare a proiectului

Avantaje

  • asigurarea unei lichiditati suplimentare prin prefinantarea sumelor nerambursabile aferente proiectelor
  • rambursarea creditului se face in corelatie cu termenele incasarii sumelor nerambursabile