EximBank partener al programului IMM INVEST PLUS si in 2023

Bucuresti, 25 aprilie 2023 – EximBank continua sa sustina antreprenorii,  intreprinderi mici si mijlocii si intreprinderi mici cu capitalizare de piata medie, prin participarea la programul IMM INVEST PLUS, derulat de statul roman, facilitand si in acest an accesarea de finantari in conditii speciale pentru asigurarea lichiditatilor necesare in activitatea curenta sau investitii.

Caracteristicile principale ale finantarilor:

  • valoarea maxima a unei finantarii acordate nu poate depasi 5 mil. lei pentru linii de credit pentru finantarea capitalului de lucru si 10 mil. lei pentru credite de investitii cu exceptia beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii si pisciculturii pentru care valoarea maxima a finantarii nu poate depasi 5 mil. lei. Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul programului nu poate depasi 10 mil. lei, respectiv 5 mil. lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii si pisciculturii
  • durata maxima a finantarii este de 72 luni in cazul creditelor de investitii (cu o perioada de gratie de 18 luni), fara posibilitate de prelungire, si 36 luni pentru credit/ linii de credit pentru capital de lucru, fara posibilitate de prelungire, urmand ca in ultimele 12 luni de valabilitate a garantiei rambursarea creditului sa se faca in rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.

Finantarile pot fi accesate cu garantii de stat care acopera in proportie de maximum 90% creditele acordate pentru realizarea investitiilor si/sau pentru sustinerea activitatii curente, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare, aferente creditului garantat. Beneficiarii schemei de ajutor de stat, care au contractat credite de investitii si/sau credite/linii de credit garantate, pot beneficia si de un grant in limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garantiei acordate, pe toata durata de valabilitate a garantiei acordate, si a dobanzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioada de maximum 12 luni.

Componentele programului IMM INVEST PLUS:

  • IMM INVEST, dedicata sustinerii IMM-urilor si intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie din toate sectoarele/domeniile de activitate cu exceptia sectoarelor/domeniilor eligibile in cadrul componentelor AGRO IMM INVEST, RURAL INVEST si INNOVATION si codurilor CAEN eligibile pentru IMM PROD si GARANT CONSTRUCT.
  • AGRO IMM INVEST, dedicata IMM-urilor si intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar.
  • IMM PROD, avand ca obiectiv asigurarea lichiditatilor si finantarea investitiilor pentru IMM-uri si intreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, inclusiv start-up-uri, care activeaza in sectoare productive.
  • GARANT CONSTRUCT, avand ca obiectiv sustinerea nevoilor de finantare pentru imbunatatirea eficientei energetice, realizarea investitiilor in domeniul energiei verzi si alinierea la obiectivele de mediul implementate de IMM-uri si intreprinderi mici cu capitalizare de piata medie din sectorul constructiilor.
  • INNOVATION, dedicata sustinerii companiilor romanesti inovative si/sau care isi promoveaza produsele si serviciile destinate exportului.
  • RURAL INVEST, avand ca obiectiv asigurarea lichiditatilor prin credite de investitii si credite/linii de credit pentru capital de lucru acordate fermierilor, IMM-uri, intreprinderi mici cu capitalizare de piata medie precum si intreprinderi mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si sectorului alimentar.

EximBank este o banca universala 100% romaneasca, aflata in top 10 cele mai mari institutii de cre­dit dupa active. Banca ofera clientilor sai, persoane fizice si juridice, o gama larga de produse si servicii de calitate, adaptate nevoilor acestora. EximBank opereaza o retea nationala de distributie de 83 de sucursale si 26 de Centre de Afaceri, acestea din urma fiind dedicate exclusiv companiilor, retea care ii permite sa fie aproape de clientela de retail si corporate si sa implementeze diverse programe de dezvoltare romanesti si europene. Independent de componentele specifice unei banci universale, EximBank continua sa actioneze pe segmentul garantiilor si asigurarilor de stat, conform mandatului primit din partea statului roman.

Din 10 mai 2023, EximBank isi va schimba denumirea in Exim Banca Romaneasca.