Exim – Banca Romaneasca

VANZARI IMOBILE

 • Oferta
 • Conditii de participare licitatii

Conditii de participare licitatii

Pentru detalii suplimentare:

Tel: 021.304.80.65

antonio.rentea@eximbank.ro

 

Conditii participare licitatie:

 • Conditiile de participare la licitatie sunt prezentate in publicatia de vanzare in cazul vanzarilor efectuate in conditiile Codului de Procedura Civila sau Fiscala, si in Regulamentul de vanzare pentru vanzarile efectuate in conditiile codului Insolventei.
 • Exim Banca Romaneasca nu accepta oferte care sa contina un pret mai mic de 75% din pretul de evaluare al imobilui.
 • Debitorul nu poate licita in cadrul licitatiei publice nici personal, nici prin alte persoane interpuse.
 • Cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, orice persoana interesata poate depune o oferta scrisa de cumparare a imobilului de care este interesat. Oferta scrisa trebuie sa contina cel putin:
  • Numarul dosarului de executare / lichidare in care se face oferta;
  • Date de identificare a celui care face oferta;
  • Date de identificare a imobilului;
  • Pretul oferit si modalitatea de plata – daca se doreste plata in rate este necesar acordul creditorilor urmaritori.

La aceasta oferta se va anexa si recipisa de consemnare a garantiei de participare. Garantia de participare la licitatie este de 10% din pretul de pornire si se depune in contul de consemnare indicat de Biroul de Executare / Lichidator. In situatiile in care licitatorul doreste sa achite pretul in rate sau printr-un credit bancar trebuie sa mentioneze aceste aspect in cerere. Creditorul va transmite acordul sau prin intermediul executorului judecatoresc privind modalitatea de plata a pretului. In cazul licitatiilor organizate in procedura de faliment prin Regulamentul de participare la licitatie se pot stabilii conditii suplimentare.

 • La primul termen de licitatie, imobilul este scos la pretul intreg stabilit in dosarul de executare / lichidare.
 • In situatia in care imobilul nu se va vinde la primul termen de licitatie, se va emite o noua publicatie de vanzare pentru un nou termen. La al doilea termen de licitatie, pretul de pornire este de 75% din pretul de evaluare al imobilului.
 • Bunul se adjudeca celui care, dupa trei strigari succesive, facute la intervale de timp care sa permita optiuni şi supralicitari, ofera pretul cel mai mare.
 • In situatia in care un licitator va castiga licitatia, acesta trebuie sa depuna restul de pret cel mult 30 zile de pret. Garantia de 10% va fi luat in considerare ca avans la plata pretului de adjudecare. In situatia in care plata pretului se face in rate este obligatoriu acordul creditorilor si sa se mentioneze modalitatea de plata de catre Executor / Lichidator prin proces verbal / raport.
 • Garantiile celorlalti participanti la licitatie vor fi restituite de catre executorul judecatoresc.
 • Dupa plata integrala a pretului, executorul judecatoresc va elibera adjudecatarului actul de adjudecare. In cazul vanzarilor in rate, actul de adjudecare este inmanat dupa plata avansului. Adjudecatarul este proprietar sub conditia achitarii restului de pret.
 • Daca pretul nu se va depune in termenul stabilit, se va relua licitatia sau, dupa caz, o alta modalitate de valorificare a bunului, iar primul adjudecatar este raspunzator atat de scaderea pretului obtinut la a doua vanzare, cat şi de cheltuielile facute pentru aceasta; sumele se vor stabili de catre executor prin proces-verbal cu putere de titlu executoriu şi se vor retine cu precadere din suma depusa cu titlu de cautiune.
 • Procedura de predare a imobilului nu este efectuata de catre banca. In situatia in care fostul proprietar nu va elibera imobilul de buna voie, adjudecatarul poate apela la serviciile unui executor judecatoresc in acest scop.

Legislatie incidenta:

 1. Codul de Procedura Civila, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Codul Civil, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Codul de Procedura Fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Codul Insolventei republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit si institutiilor financiare nebancare;
 6. Legea nr. 188 /2000 privind executorii judecătoreşti, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. Ordinul MJ nr. 2550/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. O.U.G nr. 99/2006 – privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 9. Legea nr. 138/2014 pentru modificarea Legii nr. 138 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe.
 10. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. Lege nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;
 12. Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare;
 13. Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificarile si completarile ulterioare;
Skip to content